VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Năng Lực Nước Trời

1 Cô-rinh-tô 4:14-21
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/15/2018; 778 xem 24 lưu
Xem lần cuối 25.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 4.


SốKhách từMới xem
1, 25.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lãnh Đạo Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Câu Chuyện Về Tiệc Cưới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Sẽ Là Sự Trở Lại Vĩ Đại Nhất Lịch Sử (Phần 1) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Hãy Đến Tôn Thờ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.