VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Tôi Làm Gì Với Sự Nhân Từ Chúa?

Mác 2:13-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/18/2018; P: 3/20/2018; 349 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 10:24:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, France5080.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Phục Vụ Với Tinh Thần Đồng Đội (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.