VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre

Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 419 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 5:55:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of740.49 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Nhẫn Nại Trước Hoạn Nạn (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Làm Nên Thánh Và Lập Giao Ước (Pastor Evan Lee Dahl)2
5Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Đình Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.