VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre

Phi-líp 2:5-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/23/2018; 422 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Denver, CO, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Lời Hứa Đã Được Thực Hiện (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
4Cứu Chúa Đã Đến (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Gương Phục Vụ: Hoàng Hậu Ê-xơ-tê (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.