VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Bào Chữa

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 232 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 6:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Quan Ha, Vietnam2063.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Mẻ Lưới Đầy Cá (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúa Biết Rõ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.