VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Bào Chữa

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 289 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 12:27:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France4603.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Với Lời Chúa I (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Sống Năm Mới Vinh Hiển Danh Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Vạn Sự Khởi Đầu Nan, Chúa Giúp Vượt Rào Cản (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.