VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Bào Chữa

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/25/2018; 290 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.47 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bước Đi Trong Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Mười Hai Chữ Vàng (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)2
3Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đâu? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Đừng Ngã Lòng, Hãy Tiến Bước (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Ta Sẽ Nghe, Tha Thứ, Giải Cứu (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.