VietChristian
VietChristian
svtk.net

Tin Để Biết Hay Biết Để Tin

Tin Để Biết Hay Biết Để Tin

Lu-ca 19:28-44
Pastor Hồ Long
C:3/25/2018; P: 3/27/2018; 446 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 16:22:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France2574.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhận Lễ Báp-Tem Để Làm Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Sống Giữa Ác Cảm Và Chống Đối (Truyền Đạo Evan Dahl)2
3Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Cho Chúng Ta (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Đắc Thắng Tử Thần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.