VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lời Mời Đặc Biệt

Lời Mời Đặc Biệt

1 Phi-e-rơ 5:1-5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/25/2018; P: 3/28/2018; 559 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.65 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.69 giây
2, France37.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tin Cậy Chúa Trong Hoàn Cảnh Khó Khăn (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Sợ Ai? Ai Sợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Thờ Phượng Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ơn Chữa Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.