VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Tôn Thờ Vua Trời

Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/9/2020 0:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France12950.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)5
3Vui Mừng Đón Xuân Sang (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Tiểu Sử Đời Tôi (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
5Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.