VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tôn Thờ Vua Trời

Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 231 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2019 0:0:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US21369.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)6
2Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Bốn Loại Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Yêu Thương Và Kết Án (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.