VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tôn Thờ Vua Trời

Lu-ca 19:28-40
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/25/2018; P: 3/29/2018; 233 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.21 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.27 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Phẳng Lối Gập Ghềnh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Ba Điều Tôi Tạ Ơn (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
3Lợi Dụng Thì Giờ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
4Cuối Cùng Sẽ Về Đâu? (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Kẻ Mù Thì Sáng (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.