VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Sự Tha Thứ Thiên Thượng

Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/30/2018; P: 3/31/2018; 233 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 2:57:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam9013.15 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)5
2Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
4Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Hội Thánh Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.