VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Chúa Giê-xu Vào Thành Giê-ru-sa-lem

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Phan Chí Tâm
C:3/25/2018; P: 4/1/2018; 247 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 22:7:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam1083.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Chúa Ấn Chứng (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Tránh Quỷ Kế (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Em-ma-nu-ên (Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta) (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Vinh Quang Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Hạ Mình Vâng Phục (Mục Sư Nguyễn Văn Ba)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.