VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Vâng Phục Cha Mẹ

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1381 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.97 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Mười Điều Răn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.02 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Lập Mà)2
2Sẵn Sàng Đón Chúa (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)2
3Tiến Bộ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sống Trong Sạch Về Tình Dục (Sexual Purity) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.