VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Xin Nhớ Đến Con!

Xin Nhớ Đến Con!

Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 858 xem 28 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 11:25:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France1190.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)7
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Kinh Nghiệm Ly Hương Của Người Do Thái (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Chết Để Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Hột Cải Của Đức Tin (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.