VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Xin Nhớ Đến Con!

Xin Nhớ Đến Con!

Lu-ca 23:1-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/30/2018; P: 4/5/2018; 853 xem 28 lưu
Xem lần cuối 0.41 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
5Bắt Cầu Cho Sự Cứu Rỗi Và Phép Lạ (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.