VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Cho Chúng Ta

Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Cho Chúng Ta

Mác 16:1-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:4/1/2018; P: 4/6/2018; 459 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 21:30:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany2889.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
2Bạn Của Người Thâu Thuế Và Kẻ Có Tội (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Không Thấy Mà Yêu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)2
5Trái Tim Biết Ơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.