VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Những Người Tị Nạn Thành Công

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/8/2018; 372 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 22:5:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Nha Trang, Vietnam3002.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2a) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Nếp Sống Ca Ngợi (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Giải Quyết Gánh Nặng Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Lo Lắng (Phần 3) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Nó Rớt Ở Đâu? (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.