VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Điều Hội Thánh Cần Biết

Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 354 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/7/2018 9:21:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Da Nang, Vietnam17119.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Mọi Sự Đều Mới (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
2Thâu Trữ Trong Mùa Gặt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Cuộc Đời Nhận Biết Chúa (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
4Bài Học Từ Đời Sống Của Đa-ni-ên (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Yêu Có Nghĩa Là Gì? (Mục Sư Hồ Tuấn Khanh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới