VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Điều Hội Thánh Cần Biết

Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 377 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/12/2018 19:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam8015.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)10
2Nhóm Người Rời Rộng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)6
3Sợ Ai? Ai Sợ? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
4Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Học Cách Sống Thỏa Lòng (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.