VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Điều Hội Thánh Cần Biết

Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 265 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/23/2018 21:36:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Rockford, IL, US614.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Gặp Gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng có quyền trên mọi chướng ngại của đời sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Tìm Nơi Vắng Vẻ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Để Có Thể Sống Vui Mừng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng