VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Điều Hội Thánh Cần Biết

Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-10; Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/15/2018; 391 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 23:13:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 16, Phi-líp 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8283.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Có Phước Và Có Nghĩa (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Bình An Cho Nhân Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Đưa Chúa Vào Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.