VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nhận Tội, Xưng Tội, Và Được Sạch Tội

Giăng 1:7-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2018; P: 4/16/2018; 73 xem
Xem lần cuối 6/28/2018 21:22:54
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Phan Thiet, Vietnam24840.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Lao Khổ Vì Chi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Sứ Mạng Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Minh)2
3Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Sự Cầu Nguyện Chuyển Dời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Áp-ra-ham - Tin Cậy Chúa Sẽ Cung Cấp (Rev. Michael Proud)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới