VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Nhận Tội, Xưng Tội, Và Được Sạch Tội

Giăng 1:7-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2018; P: 4/16/2018; 40 xem
Xem lần cuối 4/24/2018 5:0:11
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Brighton East, Australia170.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ý Định Tốt Lành Ngay Trong Hoạn Nạn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Gặp Gỡ Đức Chúa Jêsus, Đấng có quyền trên mọi chướng ngại của đời sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Tìm Nơi Vắng Vẻ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Để Có Thể Sống Vui Mừng (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng