VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Nhận Tội, Xưng Tội, Và Được Sạch Tội

Giăng 1:7-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2018; P: 4/16/2018; 109 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 10:35:52
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2185.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Hiền Lành (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Người Chồng Tốt (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Bánh và Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Hồng Chí)1
5Mọi Dân Được Phước Nhờ Con (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.