VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Nhận Tội, Xưng Tội, Và Được Sạch Tội

Giăng 1:7-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2018; P: 4/16/2018; 91 xem
Xem lần cuối 9/6/2018 15:3:59
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1, Germany16860.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nhóm Người Rời Rộng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
3Một Hội Thánh Được Nhớ Mãi (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
4Vui Mừng Trong Thử Thách (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)2
5Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.