VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Nhận Tội, Xưng Tội, Và Được Sạch Tội

Giăng 1:7-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2018; P: 4/16/2018; 128 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 7:30:28
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam46634.84 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Mẻ Lưới Đầy Cá (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Nọc Của Sự Chết Ở Đâu? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.