VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Con Đường Gô-gô-tha Chúa Đi

Ê-sai 53:1-10
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/30/2018; P: 4/17/2018; 212 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 16:34:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US329.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Như Chúa Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Thấy (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Lời Nói Gây Dựng (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
4Không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Bạn sẽ dâng những gì? (Mục Sư Chương Thanh Lâm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.