VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Biết Lắng Nghe

Biết Lắng Nghe

1 Sa-mu-ên 3:1-10; Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 658 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 12:43:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 3, Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 3, Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2076.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Nhớ Cảm Tạ Chúa (Pastor John Altfeltis)2
2Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
3Hoài Bão (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Trong Tay Ngươi Cầm Vật Chi? (Phần 2) (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Phục Hưng Từ Lời Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.