VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Biết Lắng Nghe

Biết Lắng Nghe

1 Sa-mu-ên 3:1-10; Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Đoàn Hưng Khôi
C:4/22/2018; P: 4/25/2018; 259 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 14:55:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 3, Ma-thi-ơ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 3, Ma-thi-ơ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, Germany2393.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Từ Thập Tự Đến Vinh Quang (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
4Chọn Phần Tốt (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
5Trải Nghiệm Và Trưng Bày Đấng Christ (Hội Thánh Định Dạng) (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng