VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tha Thiết Để Được Mặc Lấy Quyền Phép

Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-33
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 482 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 20:34:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany5332.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Phục Sự Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Máng Cỏ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Tin Lành Cho Người Bất Hạnh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Mười Chìa Khóa Để Khai Phóng Tiềm Năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.