VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Spring Photo

Tôi Đã Phạm Tội Cùng Chúa

2 Sa-mu-ên 12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/29/2018; P: 5/1/2018; 1154 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/12/2021 1:53:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.