VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Âm Mưu Của Sa-tan

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/6/2018; 354 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 15:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US16435.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là Ai? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Những Bài Ca Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lẽ Đạo (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Lẽ Thật (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Lẽ Sống (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.