VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Không Những Bằng Lời Nói, Lại Cũng Bằng Quyền Phép

Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 582 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 20:47:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5, Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5, Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany8366.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Cái Chết Của Ta-bi-tha (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Tôi Tớ Và Thánh Đồ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Giữ Tâm Nương Cậy (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.