VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Không Những Bằng Lời Nói, Lại Cũng Bằng Quyền Phép

Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:5-8
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/6/2018; P: 5/7/2018; 597 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 18:52:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 5, Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 5, Công-vụ các Sứ-đồ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France1131.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hình Ảnh Hai Gia Đình (Minh Nguyên)2
2Bí Quyết Dạn Dĩ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Ơn Chúa Và Áp Lực Đám Đông (Truyền Đạo Nguyễn Hồng Hải)2
4Bài Ca Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.