VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đây Là Mẹ Con

Giăng 19:25-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/13/2018; P: 5/15/2018; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 22:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US1462.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
2Hãy Tận Dụng Thì Giờ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Danh Hiệu Cứu Chúa - Vương Tử Hòa Bình (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Món Quà Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ân Sủng Đức Chúa Trời Đã Bày Tỏ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.