VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Lòng Mẹ Chỉ Về Chúa

1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/13/2018; P: 5/16/2018; 179 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 23:3:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1, France450.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)3
3Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Chọn Phần Tốt (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
5Heaven and Hell (Part 2) (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng