VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Sự Biến Đổi Lạ Lùng

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:5/20/2018; 381 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:43:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, Germany2869.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)23
2Được Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Người Chăn Và Chiên (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Tình Yêu Thương (Mục Sư Lê Thế Đinh)1
5Ân Sủng - Chiên Con Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.