VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Thánh Linh Đấng Christ Là Sự Sống Có Cần

Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 11:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 11, Lê-vi Ký 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 11, Lê-vi Ký 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US409.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Tự Do Hay Nô Lệ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Say Mê (Mục Sư Trương Trung Tín)1
4Huyết Chiên Con (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Giô-sép Trong Niềm Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.