VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Thánh Linh Đấng Christ Là Sự Sống Có Cần

Lu-ca 11:1-13; Lê-vi Ký 23:15-21
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/20/2018; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.52 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 11, Lê-vi Ký 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 11, Lê-vi Ký 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.56 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Chiên Tan Lạc Và Mùa Gặt Trúng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Uống Chén Cha Trao (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Chiếc Cầu Phá Đổ Sự Cô Đơn (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Tái Lập Sự Hiệp Một (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.