VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Được Mặc Lấy Quyền Phép Để Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/20/2018; 668 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:4:41
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, France9644.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Hội Thánh Kiểu Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Thịnh Vượng Cả Hồn Lẫn Xác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hai Sứ Đồ Phi-líp Và Na-tha-na-ên (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.