VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Thánh Linh Trong Sự Tái Sinh

Giăng 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/20/2018; P: 6/1/2018; 227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 14:30:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US404.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Vào Cửa Hẹp (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
2Phước Rửa Chân (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Tiếp Nhận Lời Hứa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Chúa chuẩn bị chúng ta cho chiến trận (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Quyền Năng Chúa trên bàn tay của bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.