VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa Vẫn Còn Tể Trị

Công-vụ các Sứ-đồ 12:20-25; Ê-sai 63:9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/3/2018; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 15:37:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, Ê-sai 63.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12, Ê-sai 63.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France1727.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lòng Người (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
2Giô-sép Đừng Sợ (Mục Sư Ngô Đình Can)4
3Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Sự Sáng Lớn (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.