VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Để Niềm Vui Được Trọn Vẹn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/3/2018; 337 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 16:1:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France23596.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)35
2Được Chúa Đụng Đến (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Đừng Quên Những Chuyện Đáng Nhớ, Đừng Nhắc Những Chuyện Đáng Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Đấng Yên Ủi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hãy Tỉnh Thức (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.