VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Để Niềm Vui Được Trọn Vẹn

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/3/2018; 308 xem
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.71 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Hát Thiên Binh (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Nhưng Về Phần Con (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
4Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
5Vua Trên Muôn Vua (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.