VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Phục Vụ Với Tinh Thần Đồng Đội

1 Cô-rinh-tô 9:1-14
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:6/7/2018; 269 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 0:47:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 9.


SốKhách từMới xem
1Stuttgart, Germany1815.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
2Một Vấn Đề Quan Trọng Và Ba Câu Hỏi (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
3Đừng Để Bị Nhục (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Một Gia Đình Nhiều Sắc Thái (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ghét (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới