VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tình Cha

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 121 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 9:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US26948.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Ăn Theo (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Đừng Yêu Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Làm Sao Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sự Bội Bạc Của Con Dân Chúa (Mục Sư Lê Thế Đinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.