VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tình Cha

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 21:1:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, France8962.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)43
2Thái Độ Đối Với Ma Quỷ (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Tìm Cho Được Người Lạc Mất (Pastor Lesly Joseph)2
4Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.