VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Vừa Muốn Vừa Làm

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/10/2018; 309 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 14:10:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US4347.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
2Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
4Một Vụ Kiện (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)1
5Tự Ti, Tự Tôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.