VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Sống Chết Đều Thuộc Chúa

Rô-ma 14:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/3/2018; P: 6/14/2018; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 21:11:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam125.95 phút
2Los Alamitos, CA, US164.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trách Nhiệm Chúa Giao Cho Người Cha (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)7
2Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Sống Cho Chúa - Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
4Người Cha Mẫu Mực (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Sinh Hoạt Nhóm Nhỏ (Mục Sư Hồ Bình Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng