VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Sống Để Dân Ngoại Ngợi Khen Chúa

Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/3/2018; P: 6/14/2018; 233 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 2:21:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of3996.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Lời Nói (Mục Sư Lê Phước Thuận)4
2Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Sự Lắng Nghe (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Tha Thứ, Yêu Thương, Tận Hiến (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
4Làm Vững Mạnh Linh Hồn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Dối, Giận, Gian, Dữ (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.