VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/10/2018; P: 6/14/2018; 700 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 21:39:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam78.75 phút
2, 107.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Tận Dụng Thì Giờ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Tại Sao Phải Đi Nhà Thờ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
4Danh Hiệu Cứu Chúa - Vương Tử Hòa Bình (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
5Vui Mừng Cho Muôn Dân (Mục Sư Hồ Bình Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.