VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Từ Phụ

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1299 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 16:18:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, , US104.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Tin Đồn (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Tiếp Nhận Lời Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Lời Hứa Ban Cho Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Đình Ân)2
5Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.