VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Từ Phụ

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1213 xem 12 lưu
Xem lần cuối 0.28 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.34 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Thánh Hóa Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Tấm Lòng Phục Hưng (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
3Phục Hưng Dưới Thời Vua Ê-xê-chia (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Sứ Giả Phục Hưng Môi-se (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
5Người Nóng Cháy Cho Công Việc Nhà Chúa (Mục Sư Ngô Việt Tân)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.