VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Được Gửi Đi

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/24/2016; P: 6/25/2018; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 21:43:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France939.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)43
2Hãy Đến Với Ta (Mục Sư Hoàng Siêu)2
3Để Gia Đình Bớt Sóng Gió (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Bình An Giữa Cơn Giông Tố (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Những Cám Dỗ Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.