VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Sự Ưu Tiên Lắng Nghe Lời Chúa

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/1/2018; P: 7/2/2018; 234 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 5:42:36
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Da Nang, Vietnam18263.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Vạn Sự Khởi Đầu Nan, Chúa Giúp Vượt Rào Cản (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Ngũ Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bạn Có Quản Lý Tiền Bạc Và Của Cải Theo Ý Chúa Chưa? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.