VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Không Ngó Lại Đằng Sau

Lu-ca 9:62
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/1/2018; P: 7/3/2018; 302 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, , US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Để Mình Bị Phân Tâm (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Chiến Tranh Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Người Mẹ Có Đức Tin Lớn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Người Quản Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Hãm Cầm Lưỡi Mình (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.