VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Đừng Sợ Những Kẻ Bách Hại

Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/8/2016; P: 7/8/2018; 286 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 7:32:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France7005.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Phải Đến Đã Đến (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Tâm Niệm Đầu Năm Của Người Theo Chúa (Mục Sư Trần Trọng Luật)1
3Chúa Chọn Người Phục Vụ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Nhớ Ơn Chúa Cách Thực Tế (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Tìm Kiếm Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.