VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Đừng Sợ Những Kẻ Bách Hại

Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/8/2016; P: 7/8/2018; 293 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.67 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cái Nhìn Đúng Về Tiền Bạc (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Thắp Sáng Ngọn Nến Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Cầu Nguyện: Trường Học Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)2
4Phước Cho Người Giải Hòa (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)2
5Hội Thánh Quan Tâm (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.