VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Không Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/8/2018; P: 7/9/2018; 224 xem 4 lưu
Xem lần cuối 24.25 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Go Vap, Vietnam24.25 phút
2Silver Spring, MD, US47.30 phút
3Fort Smith, AR, US73.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
2Ghét (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Ơn Phước Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Vượt Qua Nghịch Cảnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Giao Ước Phước Hạnh (Mục Sư Hứa Trung Tín)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới