VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng - Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Biết Và Nối Kết Với Cha Thiên Thượng - Đức Chúa Trời Thánh Khiết

1 Phi-e-rơ 1:15-16; Hê-bơ-rơ 12:14; Rô-ma 6:12-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/1/2018; P: 7/10/2018; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 4:50:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 1, Hê-bơ-rơ 12, Rô-ma 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1, Hê-bơ-rơ 12, Rô-ma 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Birmingham, AL, US129.98 phút
2Stuttgart, Germany131.18 phút
3Missouri City, TX, US132.09 phút
4Los Angeles, CA, US182.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ghét (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Đừng Để Bị Nhục (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Một Gia Đình Nhiều Sắc Thái (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vượt Qua Nghịch Cảnh (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới